KIDS CLUB: kurs przeznaczony jest dla słuchaczy w wieku od 3 do 13 lat. Kierując się specyficznymi potrzebami dzieci korzystamy ze sprawdzonych metod nauczania, opartych na profesjonalnych materiałach renomowanych wydawnictw. Kurs w zależności od wybranej opcji obejmuje 30 lub 60 godzin i prowadzony jest w grupach 5-8 osób. Zajęcia odbywają się raz lub 2 razy w tygodniu po jednej jednostce lekcyjnej ( 60 min. ). Zajęcia dla najmłodszych kursantów (3-6 lat) odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 min.

GIMNAZJUM I LICEUM: kurs stworzony z myślą o młodzieży, która rozumie potrzebę poszerzania nabytych już umiejętności językowych. Oparty jest na zagadnieniach tematycznych kompatybilnych z zagadnieniami wymaganymi na egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym. W trakcie procesu nauczania zachowane są proporcje pomiędzy podstawowymi elementami nauki języka, takimi jak mówienie, czytanie, pisanie oraz słuchanie. Kurs obejmuje 30 lub 60 godzin i prowadzony jest w grupach 5-8 osób. Zajęcia odbywają się w systemie raz w tyg. x jedna lub dwie jednostki lekcyjne.

MATURA: kurs oparty jest na profesjonalnych materiałach, zgodnych z wytycznymi odnośnie egzaminu maturalnego, a program zajęć jest zbieżny z tematyką zagadnień maturalnych. Poza tym słuchacze uczą się pracy z tekstem, ćwiczą rozumienie ze słuchu, stosowanie różnego rodzaju struktur leksykalno-gramatycznych oraz obowiązujące na egzaminie formy wypowiedzi pisemnej, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Kurs obejmuje 50 lub 100 godzin. Zajęcia odbywają się w grupach 5-8 osób raz lub dwa razy w tygodniu po dwie jednostki lekcyjne.

OPTIMAL: kurs skierowany jest do osób dorosłych, będących zarówno na początku swojej przygody z językiem obcym, jak i do tych, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności językowe. Zaletą kursu jest jego wszechstronność. Dzięki profesjonalnym materiałom dydaktycznym słuchacz ma możliwość ćwiczenia wszystkich aspektów języka obcego - kreatywnego pisania, czytania różnorodnych tekstów, mówienia i słuchania oraz doskonalenia struktur gramatyczno-leksykalnych. Kurs obejmuje 30 lub 60 godzin i prowadzony jest w grupach 5-8 osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po jednej lub dwie jednostki lekcyjne.

FCE,CAE,CPE,TOEIC,TOEFL - zajęcia przygotowujące do specjalistycznych egzaminów językowych. Zajęcia odbywają się w grupach 5-8 osób raz lub dwa razy w tygodniu po dwie jednostki lekcyjne.

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW: kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą w miłej atmosferze zgłębić tajniki języka polskiego. Doświadczony lektor pomaga słuchaczom opanować zarówno podstawy języka, jak i bardziej skomplikowane struktury. Cena kursu oraz ilość i częstotliwość spotkań ustalane są indywidualnie.

OFERTA DLA FIRM: jako profesjonalne centrum szkoleniowe oferujemy również specjalistyczne szkolenia dla firm, obejmujące tematykę oraz zagadnienia zgodne z profilem prowadzonej działalności.
Dotychczas zaufali nam m.in. Limax Kompost, Thule Towing Systems, Kaczmarek Electric, Firestone Industrial Products Poland, JMK, ISOwent. Cena kursu oraz ilość i cząstotliwość spotkań ustalane są indywidualnie.